• 0

DISCLAIMER

Inleiding

Werkwaardig Furniture Design V.O.F. (Kamer van Koophandel: 66944341), hierna te noemen Werkwaardig, verleent u hierbij toegang tot www.werkwaardig.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Werkwaardig behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Werkwaardig spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten en beelden worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en beelden kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Werkwaardig.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Werkwaardig. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Werkwaardig nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten en beelden liggen bij Werkwaardig.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten en beelden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Werkwaardig, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten en beelden anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Werkwaardig Copyright 2022

Cart